İş Kurma Fikirleri

İnovasyon

İnovasyon

Günümüzde rekabet ortamı büyük bir hızla değişim göstermektedir. Değişen ortama ayak uydurabilen firmalar ayakta kalmakta ve gelişim göstermeyi başarmaktadır. Bu noktada özellikle son yıllarda ortaya çıkan inovasyon kavramı önem kazanmıştır.

 

İnovasyon nedir?

Hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmeye çalışan firmaların ürünlerini, üretim yöntemlerini ve hizmetlerini değiştirme, yenileme işlemlerinin tümüne inovasyon adı verilmektedir. İnovasyon süreci yeni ya da iyileştirilmiş ürün, ürün yönetimi ya da hizmet sürecini kapsamaktadır. Bu unsurların geliştirilmesindeki en önemli amaç ise ticari gelirin ve prestijin artmasını sağlamaktır.

 

İnovasyon süreci nasıl işlemektedir?

İnovasyon süreci şirketlerin başarısını ve bağlı bulundukları sektördeki konumlarını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu süreç ya daha önceden denenmemiş, radikal bir şekilde işletilir ya da adım adım geliştirilen ve daha önce uygulanan sistemler denenerek işletilir. İlkine radikal inovasyon diğerine ise artımsal inovasyon adı verilmektedir.

 
Ar-Ge adı verilen süreç inovasyon süreci açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Açılımı Araştırma-Geliştirme olan bu süreç tek başına inovasyona dönüştürülemez ancak bu alandaki başarı inovasyon sürecini doğrudan etkiler. Her türlü inovasyon süreci açısından Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi zorunludur.

 

İnovasyon çeşitleri

Her sektör için inovasyon süreci farklı işlemektedir. Alanlarına göre inovasyon çeşitleri şu şekildedir:

 
Teknolojik İnovasyon: Günümüzün en önemli alanı olarak kabul edilen teknoloji alanında yapılan tüm geliştirme faaliyetleri teknolojik inovasyon olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik olarak bir ürünün ya da sürecin geliştirilmesiyle birlikte mevcut ürün üzerinde önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. En iyi verim için yapılan tüm çalışmalar inovasyon süreci olarak değerlendirilmektedir.

 
Pazarlama İnovasyonu: Şirketlerin yeni tasarımlar ve pazarlama yöntemleri geliştirmesi pazarlama inovasyonu olarak adlandırılmaktadır. Yeni pazarlama yöntemleri kullanılarak bir firmanın bulunduğu sektördeki rekabet gücünün yükselmesi amaçlanmaktadır.

 
Organizasyonel İnovasyon: Şirketlerin, yeni çalışma ve iş yöntemleri geliştirmesi aşamasına organizasyonel inovasyon adı verilmektedir. Burada asıl amaç şirkete bağlı olan çalışanların verimini arttırmak ve sektördeki yerini sağlamlaştırmaktır.

 
İnovasyon icat değildir ancak icatların sonuçlarından yararlanarak ekonomik faydanın arttırılması sürecidir. Şirketiniz için bu süreçte profesyonel destek almanızın büyük faydası olacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ? İşkur tarafından işsizliğin azaltılması bazında yürütülen aktif iş gücü piyasası...
Bitwalking uygulaması ile yürürken para kazanın İnternetten ek gelir ile kendine kazanç sağlamak isteyen insanlar...
Android uygulama ile para kazanma Her geçen gün gelişen teknoloji insanlara yeni iş fırsatlarının da...
Akıllı telefon üzerinden bounty uygulaması ile ek gelir elde edin Gelişen teknoloji ek gelir elde...