İş Kurma Fikirleri

Öğrenci Yurdu Açmak İçin Teşvik Kredisi

Öğrenci yurtlarının bölümleri;

Girişimci ruhların, dönemimizdeki diğer hedeflerinden biriside,  öğrenci yurdu açma arzusudur. Girişimcilerimizin bu kararı, şuan ki dönemimizde yerinde bir karar olacaktır. Çünkü yurt talebinde bulunan öğrenci sayısı, gün geçtikçe artış göstermektedir ve bu talep de bulunan öğrencilerimizi, bölümlere ayırmak gerekirse; orta okul, lise ve üniversite olmak üzere, bu üç bölümün yurt arayış talebi, daha ağır basmaktadır.

Öğrenci yurdu açmak isteyen, girişimcilerimize tavsiyeler;

Yukarıda da bahsini ettiğim gibi girişimci ruhların, öğrencilerin bölümlerindeki olasılıkları, göz ardı etmemeleri, girdikleri o yolda kendilerine büyük avantaj sağlayacaktır. Evet, ülkemizde öğrenci yurduna duyulan ihtiyaç oranı oldukça fazladır. Ancak bu oran özel yurtların artışıyla da doğru orantılıdır. Çünkü hepimizin bildiği gibi özel yurt deyince akla ilk gelen; talep edilen ücretin miktarı oluyor. Tabi özel yurtların ücretleri de oldukça yüksek miktardadır. Bu yüzden her kesimin başvuru yapacağı bir alan değildir. Ancak bu olanağa baş vuru talebinde bulunamayan kesim, öğrenci yurdu bulmakta sorun yaşadığı için farklı yollara başvuru yapmaktadırlar. Örneğin; Öğrenci evi gibi. İşte bu yüzden girişimci ruha sahip olan, yeni girişimcilere benim tavsiyem; “Halkın sesini dinlemeleri” olacaktır. Çünkü halkın; ihtiyaçlarını, arzularını ve en önemlisi olan onların sesini duymalarıdır. Çünkü bu izlenimi takip eden girişimcilerin, hiç başarısız olduğunu görmedim. Tam tersi o girişimcinin attığı her adım, halk tarafından desteklenerek, daha ileriye taşındığına bizzat şahit oldum.

Özel öğrenci yurdundan bahsetmişken sizlere, “Özel öğrenci yurdu nasıl açılır?” onun hakkında da bilgi vermek isterim.

Özel öğrenci yurdu nasıl açılır?

Öğrenci yurdu açmak isteyen girişimcilerin, ilk başta oluşturacakları temel; sağlam ve tutarlı olmalıdır. Buradaki başlangıçta ki temelden kastım; girişimci ruhlarınızın belirlediği, strateji detaylarıdır. Girişimcilerimizin bu ilk hamlesi, oldukça önemli ve zor bir adımdır. Çünkü plansız ve programsız çizilen strateji detayları; kişiye ciddi bir zaman kaybı yaşatır. Temelin sağlamlığı için girişimci bireylerimizin; planlı, programlı ve sabırlı adımlar atmaları gerekmektedir.

Sektör analizi, nereden istenmektedir?

Öğrenci yurdu iş planlarının standart bölümlerinden biriside, sektör analizleridir. Bu sektör analizleri, yatırımcılar ve bankacılardan istenmektedir. Ayrıca girişimcilerimizin hedefleri için hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle de yeni girişimci ruhlarımızın, yaygın sektör hayatına karşı edinecekleri tedbir; soğuk kanlılık ve sabırlı tavır sergilemeleri, olacaktır. Yeni girişimci dostlarımızın, edinecekleri  ilk tecrübe olacağı için bu aşamada, birçok zorlukla baş etmek zorunda kalacaklardır.

Peki, bu aşamada girişimcilerin dikkate alması gereken vurucu noktalar, nelerdir?

 1. Rakiplerinizi küçümsemeyin: Bulunduğunuz bölgede sizinle aynı yolda olan girişimcileri, küçümsemek ve onları görmezden gelmek, meslek hayatınızın başlamadan bitmesine sebep olacak kadar, mühim bir konudur. Eğer girişimci, rakiplerini görmezden gelirse, ilk başarısız adımı atmış olur. Bu yüzden girişimci bireylerimizin, bulundukları bölgedeki, aynı sektörde çalışanların adımlarını takıp edip, onların hatalarından ve başarılarından kendilerine, yol çizmeleri daha doğru bir karar olacaktır.
 2. Tecrübeli girişimcilerden faydalanın: Eğer, hedefiniz öğrenci yurdu açmak ise bu işi yapan daha tecrübeli girişimcilerimizden tavsiyeler almanız, size avantaj sağlayacaktır. Tabi burada ki tecrübeli kişiden kastım; bulunduğunuz bölgedeki yerli girişimciler değil, daha kapsamlı ve başka bölgelerde işini sürdüren girişimcilerdir. Zaten bulunduğunuz bölgedeki kişi, rakibine neden tavsiyelerde bulunsun ki? Sizce de öyle değil mi? Sonuç olarak bu işteki başarı, moralini bozarak değil, rakibinin bozarak daha kolay ediliyor.
 3. Öğrenci yurdu açmak için girişimcilik alternatiflerini belirlemelisiniz: Bildiğimiz üzere bu yolda yürüyen kimi girişimcilerimiz, var olan bir öğrenci yurdunu satın alırken, kimiside sıfırdan inşa etme taraftarıdır. Öğrenci yurdu açma fikrine, şuan ki gündemden bakacak olursak; hazır öğrenci yurdu alımı, daha çok tercih edilmektedir. Öğrenci yurdu açmak için kişinin yeteri ölçüde birikmiş sermayesi varsa eğer, o kişinin hazır alacağı o yurdu büyük titizlikle seçmesi gerekmektedir. Çünkü girişimcimizin yaptığı bu seçim; ona hem ekonomik yönden hemde alacağı o yurdun, başarılı geçmişinden büyük avantaj, sağlayacaktır. Ayrıca yurt seçiminin doğruluğu, girişimcimize; finansal acıdan da herhangi bir problem yaşamasını engelleyecektir.
 4. Bayilik seçeneğini dikkate alın: Girişimcilik yolundaki hedeflerinizi, garantiye almak adına; Bayilik yolunu tercih edebilirsiniz. Bayilik alma işlemi; bayi uzmanlığı ve marka bilinirliği aracılığı ile hazırlanmaktadır. Tabi bütün bunları yapmadan önce, bayiliğin sizin için doğru bir hamle olup olmadığını, tüm detayları ile düşünüp, tartmanız, hedefiniz acısından akıllıca bir hareket olacaktır.

Öğrenci yurdu açmak için gerekli belgeler nelerdir?

 • Müracaat dilekçe şartı; girişimci eğer, kurucu  özel hukuk tüzel kişisi ise şirket sözleşmesi ile beraber kurucu temsilcisi olduğuna dair yetki belgesi gerekmektedir. Diğer özel hukuk tüzel kişiler ise yönetim kurulu ya da yetkili alanın kurucusundan karar örneği ile beraber kurucu temsilcisinin Adli sicil beyanı gerekmektedir. Ayrıca bütün bunların yanı sırada girişimcinin; özel hukuk tüzel kişiliğin, tüzük kuruluş senedi ya da sözleşmesinde, öğrenci yurdu açmasına ilişkin belge alması,
 • Yurdun işlev göreceği bina, kurucu üzerine ise o binanın, kendine ait olduğuna dair beyan,
 • Yurdun işlev göreceği bina kira üzerine ise o binanın, en az bir yıllık kiracısı olduğuna dair beyan,
 • Kurucu yurdun işlev gördüğü binayı eğer belli kurallara göre başkasının hakkından kullanıyorsa, yani kişi, intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan,
 • Kurucu eğer bağımsız bir bölümde, yurt açacak ise muvafakat belgesi,
 • Kurucunun, kullanım amacı kurduğu öğrenci yurdunun, çevresindeki binalar için yapı kullanma izin belgesinde, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge,
 • Kurucunun, satın aldığı ya da kiraladığı yapıyı, kullanması için yapı kullanma izni belgesi,
 • Binanın sağlıksız fabrikalar vb. endüstriyel kuruluşlardan, uzak olduğuna dair yetkili kurumlardan alınması gereken belge,
 • Binada düzenlenmiş olan bütün katlarda, ayrı ayrı düzene oturtturulmuş, üç adet yerleşim planı,
 • Kurucu, binanın yangına karşı, güvenliğinin sağlam olduğuna dair, aldığı rapor ile beraber valiliğe müracaat etmesi gerekmektedir.

Öğrenci Yurdu açmanın Şartları nelerdir?

Kurucu, yurdu eğer orta öğretim öğrencilerine açtıysa, yurdun binası; meyhane, bar ve elektoronik oyun merkezleri gibi iş merkezlerine, en az yüz metre uzak olması şart kılınmıştır. Yüksek okulların yurdunda mesafe şartı esas değildir. Ancak başta belirttiğim o iş merkezlerinin yurt binasında bulunması kesinlikle yasaktır. Bahsettiğim bu ölçümler ise il ve ilce olmak üzere, “Milli Eğitim Müdürlüğü” tarafından yapılmaktadır.

Yurt binasında bulunması gereken hususlar nelerdir?

 • Yönetici alanı,
 • Personel alanı,
 • Orta öğretim yapılarında belletici odası,
 • Tahsisli bölümü ya da ziyaretçi alnı,
 • 1/2 metre alanında yatak kapasitesi,
 • Etüt çalışma alanı,
 • Öğrenci seviyesine göre kitaplık alanı,
 • Bir öğrenci için 12 metreküp ölçümünde yatak hane,
 • 8-10 öğrenci için bir duş alanı ve tuvalet,
 • Kantin alanı,
 • Dinlenme alanı,
 • Yemekli yurtlarda bulunması gereken, en az 1/2 metrekarelik alanı bulunan yemek hane,
 • Binanın ihtiyacını karşılayabilecek bir güçte, jeneratör,
 • Mutfak ve erzak deposu, (yemekli yurtlar için geçerlidir.)
 • Hijyenik içme ve kullanım suyu ile beraber yedek su deposu,
 • Sağlık kurallarını çiğnemeyen aydınlatma ve ısınma sistemleri,
 • İhtiyacı karşılayabilecek oranda genel kullanıma açık telefon,
 • En az iki hastanın tedavisinin yapılabileceği kapasitede, revir odası,
 • Yangın merdiveni ve yeterli kapasitede yangın söndürme malzemesi ile beraber, yangın söndürme tesisatı,
 • Engelli kardeşlerimiz için, tuvalet ile binanın kat durumu göz önünde bulundurularak, tekerlekli sandalye rampası ile beraber asansör ihtiyacının giderilmesidir.

Öğrenci yurdu açmanın maliyeti nedir?

Öğrenci yurdu açmanın maliyetini etkileyen birçok husus olduğundan dolayı, kurucunun yurt maliyetine net bir cevap vermek oldukça zordur. Ancak kurucunun bulunduğu bölge, il, ilce ve bu alanların ekonomik durumu göz önünde bulundurularak maliyet oranının en az “500.000 Türk Lirası” olduğu, tahmin edilmektedir. Tabi kurucunun bu tarz bir hususta, teşvik kredisine başvurması da olası bir durumdur. Ancak alınan, teşvik kredisinin de kurucunun bulunduğu bölgenin, ekonomik konumu ile doğru orantılıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ