İş Kurma Fikirleri

Şirket Türleri ve Özellikleri

Şirket Türleri

Küçüklü büyüklü birçok şirket kurulmaktadır. Bu şirketlerden bazıları gıda sektöründe, bazıları inşaat, madencilik ve otomotiv sektörlerin de faaliyet göstermektedir. Bu şirketler farklı özelliklere sahiptirler, bazılarının sonunda A.Ş. yazar, bazılarında ise LTD. ŞTİ. yazar. Peki bu ifadeler ne anlama gelir? Bu ifadelerin bir açılımı vardır. Şirketlerin türlerini, nasıl kurulduklarını, hangi alanlarda faaliyet göstereceklerini belirten ifadedir.

Şirketleri birbirinden ayıran özellik bunlarla sınırlı değildir, bunların yanında; şahıs şirketi, semaye şirketi, tek kişi ile kurulmaları ve belli sermayeye sahip olmaları da şirketleri birbirinden ayıran diğer özellikleridir.

Şirketler 6’ya ayrılır bunlar:

  • Anonim şirket(A.Ş.)
  • Limited şirket(LTD. ŞTİ.)
  • Paylı komandit şirket
  • Adi komandit şirket
  • Kolektif şirket
  • Adi şirket

sermaye şirketi olanlar; anonim şirket, limited şirket ve paylı komandit şirkettir.

Şahıs şirketi olanlar ise; adi komandit şirket, adi şirket, kolektif şirkettir.

Sermaye Şirketleri;

Anonim Şirket (A.Ş.)

Bu şirket türü büyük sermaye birikimi sağlamak ve önemli iktisadi faaliyetleri gerçekleştirmek için en uygun olandır. Anonim şirket kuruluşunda asgari 50.000 TL sermaye tutarı aranmaktadır. Anonim şirket kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konu için kurulabilir. Anonim şirketin ticaret unvanında A.O. (Anonim ortaklık) veya A.Ş.(Anonim şirket) ibarelerinin bulunması gerekir. Anonim şirket tek kişi ile de kurulabilir. Bazı ticari faaliyetlerde anonim şirket kurulması zorunludur bunlar; bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama işleri yapan kuruluşlar. Ticaret yapma yasağı bulunan memurlar da anonim şirkete ortak olabilirler.

Limited Şirket (LTD. ŞTİ.)

Bir veya birden fazla çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulur. Limited şirket ortakları şirket borçlarının tümünden sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Limited şirkette anonim şirket gibi yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Tek kişi ile limited şirket kurulabilmekte ve ortakların sayısı 50’yi geçemez. Limited şirketin esas sermayesi 10.000 TL’den az olamaz.

Paylı Komandit Şirket

Sermayesi paylara bölünen ve ortaklardan bir veya bir kaçının şirket alacaklarına karşı sınırsız  sorumludur ve diğerleri ise sınırlı sorumludur. Paylı komandit şirketin kurulmasında en az 5 ortak olması gerekir. Bir şirketin paylı komandit şirket olabilmesi için sermaye muhakkak paylara ayrılmış olmalıdır. Şirketi yönetme ve temsil yetkisi komandite(sınırsız) ortaklara aittir. Bu şirket türünde iki çeşit ortak vardır.

Komandite ortak: Şirket borçlarından dolayı müteselsil ve sınırsız sorumlu olan ortak.                                   Komanditer ortak: koymayı taahhüt ettigi sermaye oranında şirketin alacaklarına karşı sorumludur.

Şahıs Şirketleri;

Adi komandit Şirket

Şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış veya ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlandırılmış şirket türüdür. Sınırsız( komandite) ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. tüzel kişiler ancak sınırlı (komanditer) ortak olabilirler. Zirai veya esnaf işletmesi komandit şirket olarak kurulup işletilemez.

Adi Şirket

İki veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaç  ve kazanç için ortaya koymaları ile olur. Adi şirkette ortaklar yönünden bir sınırlama yoktur. Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur. Bu yüzden kendisine ait malvarlığı yoktur ve borçlarında sorumlu değildir. Adi şirketin iflası istenemez.

Kolektif Şirket

İki veya daha fazla kişi arasında kurulan ortaklardan hiç birisinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış şirket türüdür. ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir, esnaf işletmesi için kurulamaz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ