İş Kurma Fikirleri

Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı Nedir ?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ?

İşkur tarafından işsizliğin azaltılması bazında yürütülen aktif iş gücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, İşkur’a kayıtlı işsizlerin yine İşkur’a kayıtlı iş yerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı hedefleyen bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

İşkur her yaştan genç için iş olanakları sunan bir kurumdur. Belli iş programları ile işsiz kesiminde iş olanaklarına sahip olmasına yardımcı olmaktadır.

Program İle Neler Amaçlanmaktadır?

Temel amacı, mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.

Bir diğer amacı ise, nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri iş yerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?

Mevcut düzenlemeler kapsamında;

 • 4857 Sayılı İş Kanunu veya 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan,
 • Kuruma kayıtlı iş verenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, vb. işverenler
 • İşbaşı Eğitim Programlarından faydalanabilmektedir.

İşverenler Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, İşkur tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığıyla ya da doğrudan il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

Programa Kimler Katılabilirler?

 • İşbaşı Eğitim Programı’na katılmak için gerekli şartlar;
 • 15 yaşını doldurmak
 • Kuruma kayıtlı olmak
 • İşsiz olmak
 • Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilir.
 • Ancak; işverenin birinci veya ikinci derecede kan hısımı veya eşi olanlar ile,
 • Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.
 • İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, İşkur internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü’ne giderek başvuru yapabilirler.

Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?

Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri direkt kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve kurumumuzdan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilirler.

Program Süresi Ne Kadardır? 

İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani en az günde 5 saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkün. 
Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan iş yerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür. 

Programın İşverene Faydaları Nelerdir?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip  gelişmediğini gözlemlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme fırsatını yakalayarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi aramada vakit kaybı azalmaktadır.
Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün bulunmaması işverenlere iş gücü ve maliyet avantajı da sağlamaktadır.

Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir? 

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma  fırsatı sunmaktadır.
Programa katılan üniversite öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar. Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı da verilmektedir.
Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İş kur tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda Sağlanan Teşvikler Nelerdir? 

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı getirilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ